Regulamin språkkafe

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez PRIVATUNDERVISNING NATALIA PASTERNAK z siedzibą na terenie Norwegii z numerem organizacyjnym 917 970 211 świadczącej usługę „språkkafe”

Świadczone usługi:

 1. Usługodawca świadczy usługę spotkania językowego „kawiarenki językowej”
 2. W celu skorzystania z usługi należy złożyć zamówienie i opłacić je za pomocą dostępnych metod płatności. Usługa jest realizowana po dokonaniu płatności
 3. Usługa jest dostępna i możliwa do wykorzystania przez jedną osobę fizyczną – Uczestnika. Uczestnik jest jedyną osobą, która może korzystać z Usługi.

Zawarcie i odstąpienie od umowy:

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie zamówienia usługi na stronie internetowej poprzez naciśnięcie przycisku zamówienia
 2. Usługobiorca będący konsumentem zdaje sobie sprawę, że Usługa jest klasyfikowana jako „fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester” (aktywność w czasie wolnym, gdzie w umowie określony jest czas, kiedy usługa jest wykonywana)  (angrerettloven § 22 m. ), a w związku z tym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po dokonaniu zamówienia.
 3. Usługobiorca niebędący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy po jej zawarciu.

Zasady świadczenia usługi:

 1. Usługa jest świadczona w określonym dniu i czasie, określonym przy dokonywaniu płatności.
 2. Usługa jest świadczona na platformie ZOOM lub analogicznej. Usługobiorca jest zobowiązany do instalacji oprogramowania, posiadania sprzętu umożliwiąjącego mu udział w spotkaniu oraz łącza internetowego
 3. Na spotkaniach obowiązują zasady kultury osobistej zgodne z kulturą norweską. Osoby nieprzestrzegające zasad kultury, a szczególnie nie respektujące zasad ustalonych przez prowadzącego mogą zostać usunięte ze spotkania bez możliwości zwrotu kosztów.
 4. Spotkanie może zostać odwołane, jeśli do 24 godzin przed rozpoczęciem spotkania nie będzie zapisanych minimum 4 osoby. Zapisani uczestnicy otrzymają w tym przypadku zwrot środków za spotkanie tą samą metodą jaką wcześniej je opłacili
 5. Maksymalna liczba uczestników na spotkaniu to 7 osób.
 6. Spotkanie jest prowadzone przez profesjonalnego lektora. Lektor prowadzi spotkanie i zachęca Usługobiorców do aktywnego uczestniczenia w nim. Zadaniem Lektora jest moderowanie dyskusji, poprawianie błędów i generalne prowadzenie spotkania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bierne uczestnictwo Usługobiorcy w spotkaniu lub jego brak.

Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje należy zgłaszać na pomoc@nataliapasternak.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W przypadku trudniejszych spraw – czas rozpatrywania reklamacji może się wydłużyć.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłamy jedynie drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych

 1. Informujemy że dane podane nam są przetwarzane przez PRIVATUNDERVISNING NATALIA PASTERNAK.
 2. Dane, które przetwarzamy to: dane niezbędne do złożenia zamówienia czyli wyłącznie adres email. Dodatkowe dane przechowywane przez Usługodawcę to dane do ewentualnej faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer organizacyjny, adres oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Dane są przechowywane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia zalogowania się do usługi oraz z powodów księgowych. Dane te są przechowywane elektronicznie minimum przez ustawowy czas utrzymania materiałów księgowych wg ustawodawstwa norweskiego. Dane, które nie są niezbędne ustawowo mogą być usunięte na żądanie usługobiorcy w każdej chwili. Usunięcie adresu e-mail wiąże się z utratą dostępu do usługi.

Postanowienia końcowe

 1. Usługi są świadczone na terenie Norwegii i obowiązuje prawodawstwo norweskie
 2. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla PRIVATUNDERVISNING NATALIA PASTERNAK